fbpx
x
Мени
Здружение за умножување на слободни содржини СПОДЕЛЕНО ЗНАЕЊЕ Скопје

Здружение за умножување на слободни содржини СПОДЕЛЕНО ЗНАЕЊЕ Скопје

Здружение за умножување на слободни содржини СПОДЕЛЕНО ЗНАЕЊЕ Скопје
Споделено знаење
Association for dissemination of free content SHARED KNOWLEDGE Skopje
Shared Knowledge
2014
Активен
Кирил Симеоновски, Претседател на Извршен одбор
4080014543374
6942776
ул. 11 Октомври, бр. 33, 1000 Скопје
ул. Шидска бр. 68А, 1000 Скопје
Центар
Скопски
Никола Милошевски Раководител на заедницата +389 078 282 698 nikolamilosevski.wiki@gmail.com
+389 078 282 698

Споделено знаење е здружение на граѓани чија цел е создавање, собирање и умножување на слободни содржини на непрофитен начин преку поддржување на идејата сите луѓе да имаат еднаков пристап до базите на знаење и до системите на образование. Здружението е признаено како подружна организација на Фондацијата Викимедија и својата дејност главно ја извршува преку промоција и развој на викимедиините проекти (пр. Википедија, Википодатоци, Ризница и др.). Во рамки на својата дејност, здружението организира обуки за запознавање на пошироката јавност со викимедиините проекти и стекнување дигитални вештини, работилници за премостување на тематските и родови јазови преку создавање содржини на Википедија на македонски јазик, истражувачки експедиции за создавање слободни фотографии од неистражени места, производство на мултимедијални содржини како отворени образовни ресурси, создавање бази на отворени податоци, програми за микрогрантови заради поддршка, како и дигитализирање печатени материјали. Активностите на здружението се насочени кон остварување на две од Целите за одржлив развој (ЦОР) на Обединетите нации, односно ЦОР 4: Квалитетно образование и ЦОР 5: Родова еднаквост.

Друго

Информации, комуникации и медиуми

Култура

Образование, наука и истражување

Развој на граѓанско општество

Родови прашања

Транспарентност

Човекови права

Градење инфраструктура

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Раководење

Социјално-хуманитарна поддршка

Финансиска поддршка (на пр. донации, грантови)

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Државни и јавни институции и/или службеници

Жени

Млади и студенти

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

Други маргинализирани групи

20

10

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација