fbpx
x
Мени
Здружение за подобрување на иднината на младите САКАМ ДА ОСТАНАМ Скопје

Здружение за подобрување на иднината на младите САКАМ ДА ОСТАНАМ Скопје

Здружение за подобрување на иднината на младите САКАМ ДА ОСТАНАМ Скопје
СакамДаОстанам
Association for improvement of the life of youth in Macedonia SAKAM DA OSTANAM Skopje
2019
Здружение
Стевче Ристевски, претседател
4080019585296
7387520
ул. Коста Веселинов бр.5/1-2
Центар
Скопски
Стевче Ристевски, претседател, 071639467, sakamdaostanam@gmail.com
071639467

• Запознавање и подигање на свеста на јавноста за проблемите со кои се соочуваат младите во урбаните и руралните средини
• Лоцирање на проблемите преку дискусии и контакт со младите
• Создавање на мрежа од млади луѓе кои ќе се спремни да работат на надминување на овие проблеми
• Соработка со локалните самоуправи на општините со цел лоцирање и решавање на проблемите на локално ниво
• Организирање на различни настани во соработка со средните школи и со факултетите во Република Северна Македонија

Вработување

Деца, млади и студенти

Култура

Образование, наука и истражување

Развој на граѓанско општество

Транспарентност

Истражување

Социјално-хуманитарна поддршка

Финансиска поддршка (на пр. донации, грантови)

Жени

Млади и студенти

Невработени

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација