fbpx
x
Мени
Центар за правна помош Роми Јустиција Скопје

Центар за правна помош Роми Јустиција Скопје

Центар за правна помош Роми Јустиција Скопје
Роми Јустиција
Center for legal advice Roma Justicija Skopje
2019
Здружение на граѓани
Мемет Демир, Извршен директор
4086019503360
7363494
Индира Ганди бр.50
Шуто Оризари
Скопски
Мемет Демир, Извршен директор, 071/376-450, roma.justicija@yahoo.com
02 2 615 428

Центарот за правна помош Роми Јустиција- Скопје, е центар во чии рамки се нуди бесплатна правна помош и советување на Ромите и нивно застапување во судските постапки и останати правни процеси. Мисијата на овој центар е да им се обезбеди целосна заштита и поддршка на ранливите категории и помош при остварување на нивните елементарни права пред институциите и релевантните органи.

Антикорупција

Владеење на правото

Демократија

Добро владеење

Транспарентност

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Државни и јавни институции и/или службеници

Етнички заедници

Сиромашни лица

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација