fbpx
x
Мени
Асоцијација за демократски развој на ромите СОНЦЕ-Тетово

Асоцијација за демократски развој на ромите СОНЦЕ-Тетово

Асоцијација за демократски развој на ромите СОНЦЕ-Тетово
АДРР Сонце
Roma Democratic Development Association SONCE- Tetovo
RDDA Sonce
1997
Здружение
Ферди Исмаили - извршен директор
4028999127300
5328098
Иво Лола Рибар 381/3 1200 Тетово
Иво Лола Рибар 381/3 1200 Тетово
Тетово
Полошки регион
Маргита Стојановиќ - Раководител на програма 070 721 121 m.stojanovik@sonce.org.mk
044 352 390

Мисијата на Сонце е да придонесе кон демократска интеграција и ефективно учество на ромската заедница во општеството преку зајакнување на капацитетите, директна поддршка и застапување на интересите на заедницата. Визијата на Сонце е етаблирана организаци

застапување

градење на капацитети

вмрежување

сервисни услуги

истражување

теренска работа

ромската заедница

Единици на Локална Самоуправа

НВО-и

јавни и државни институции

млади Роми

невработени

жена Ромка

Акциски групи на заедницата

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација