fbpx
x
Мени
Центар за подобрување на квалитетот на живот на лицата со интелектуална попреченост и нивните фамилии ПОРАКА НОВА

Центар за подобрување на квалитетот на живот на лицата со интелектуална попреченост и нивните фамилии ПОРАКА НОВА

Центар за подобрување на квалитетот на живот на лицата со интелектуална попреченост и нивните фамилии ПОРАКА НОВА
1984
Струга
Анита-078836124, Соња-078234707, Каитлин-071600048, Гордана-070420264, Ганимете-070519978, Стефан-070967231, Трајче-071236840

Добро Владеење

Жени и родови прашања

Меѓуетнички односи

Толеранција

Култура

Деца, младинци и студенти

Стари лица

Лица со посебни потреби

Вработување

Образование, наука и истражувања

Здравје и здравствена заштита

Друго

2500

19

2015

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација