fbpx
x
Мени
Сојуз на извидници на Македонија - Скопје

Сојуз на извидници на Македонија - Скопје

Сојуз на извидници на Македонија - Скопје
СИМ
Scout Association of Macedonia
SAM
1953
Здружение
Огнен Стефановски - Старешина
4030996165133
4070305
Јосиф Јосифовски Свештарот 34Б, Центар - Скопје
Јосиф Јосифовски Свештарот 34Б, Центар - Скопје
Центар
Генерален секретар , Горан Ѓорѓиев (goran@scout.org.mk/ +389 78 398 647) Асистент Генерален секретар, Васил Асанчаровски (vasil@scout.org.mk/ +389 75 365 947) Началник на биро, Христијан Мирчевски (hristijan@scout.org.mk/ +389 71 289 619) Координатор на истражувања, Филип Ивановски (filip@scout.org.mk/ +389 70 635 398) Комесар за програма, Ана Костовска (ana@scout.org.mk/ +389 75 226 607) Антонија Павковиќ, Член на Управен одбор (antonija_pavkovic@yahoo.com / +389 76 408 060) Директор за организационен развој, Г-дин Јорданчо Бајрактаров (jbajraktarov@scout.org / +389 70 399 232)
02 5211520
02 5211520

Сојуз на извидници на Македонија е невладина организација која на територијата на Македонија своите први почетоци ги бележи уште далечната 1921 година, а обликот на денешната организација за прв пат датира од 1953 година.До денес низ нејзините редови имаат членувано повеќе илјадници млади луѓе кои се грижат за правилно воспитување и образование на децата и младите. Денес Сојузот на извидници на Мекедонија функционира на речиси целата територија на Р.Македонија, со 14 активни извиднички одреди. Настојуваме со извидничкиот метод и неформална едукација да се наметнеме на младите како вистинска организација во која младите ќе го пронајдат своето место и ќе го истакнат својот карактер, активно вклучуваќи се во опшеството донесувајки одлуки кои го прават светот подобро место за живеење. Извидничката организација како во светот така и во Македонија е најбројното невладино движење со кое активно се вклучени над 28 000 000 млади луге.
Извидничкиот метод е резултат на високо професионални едукативни истражувања и долгогодишно искуство. Низ програмата која ја спроведуваме опфатени се сите потреби и актуелни проблематики кои ги засегаат младите. Повеќе од 55 години представуваме смерница за младите во Р.Македонија

Добро Владеење

Развој на граѓанското општество

Меѓуетнички односи

Толеранција

Култура

Деца, младинци и студенти

Животна средина и природни ресурси

Образование, наука и истражувања

Друго

3400

87

2015

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација