fbpx
x
Мени
Асоцијација за едукација, спорт, култура и здравје ЕДУКО ПЛУС- Скопје

Асоцијација за едукација, спорт, култура и здравје ЕДУКО ПЛУС- Скопје

Асоцијација за едукација, спорт, култура и здравје ЕДУКО ПЛУС- Скопје
2006
Кисела Вода
vecko_ivanoska@yahoo.com antonio.momiroski@yahoo.com 072- 238 690

Развој на граѓанското општество

Меѓуетнички односи

Толеранција

Култура

Деца, младинци и студенти

Стари лица

Лица со посебни потреби

Животна средина и природни ресурси

Образование, наука и истражувања

Здравје и здравствена заштита

Информации, комуникација и медиуми

33

2015