fbpx
x
Мени
Здружение Транспарентност Македонија

Здружение Транспарентност Македонија

Здружение Транспарентност Македонија
TM
Transparency Macedonia
TM
2001
Здружение
Наталија Поповска, претседател
4030001434480
5598478
ул. Диме Аницин 2А 3/5
Бул. Илинден бр. 50
Центар
Ана Јаневска Делева Извршен директор 0038972222985 ana.janevska@transparency-mk.org.mk
02/ 3112 763

Држава во која владее правото, а владата, политиката, бизнисот, граѓанското општество и секојдневниот живот на луѓето се без корупција.

Антикорупција

Владеење на правото

Демократија

Децентрализација

Добро владеење

Развој на граѓанско општество

Транспарентност

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

39

2015

Објавено пред 2 годинаи TRANSPARENCA E BUXHETEVE TË KOMUNAVE
Објавено пред 2 годинаи Прирачник за граѓански организации
Објавено пред 2 годинаи TRANSPARENCA E BUXHETEVE TË KOMUNAVE
Објавено пред 2 годинаи Прирачник за граѓански организации
Објавено пред 2 годинаи TRANSPARENCA E BUXHETEVE TË KOMUNAVE
Објавено пред 2 годинаи Прирачник за граѓански организации