fbpx
x
Мени
Асоцијација на советници за развој на кариера АСК Скопје

Асоцијација на советници за развој на кариера АСК Скопје

Асоцијација на советници за развој на кариера АСК Скопје
АСК
Association of Career Counsellors of Macedonia
ASK
2010
Мирјана Пехчевска Поп-Илиев, претседател
4080010516542
6647200
ул. Владимир Комаров 29/3/12, 1000 Скопје
Аеродром
Мирјана Пехчевска ПопИлиев 072248472 Катерина Златановска Попова katerina.popova@t-home.mk Наташа Ивановска natasa.ivanovska@insight.mk Биљана Велевска 070252812 Ивана Дојчиновска Стојановиќ 070278357 Жаклина Гештаковска Алексовска 070380781 Јулика Шундоска 070298654

Мисија на АСК
Работиме на подигање на свеста за придобивките од кариерното советување кај ученици, наставници, родители, невработени и лица кои се во кариерна транзиција, преку индивидуално и групно советување, сертификација и поддршка на професионалци кои го практикуваат кариерното советување, преку спроведување истражувања и анализи, изработка на стандарди, обезбезбедување обуки и лобирање кај клучните чинители.
Визија на АСК
Секој поединец да го оствари својот целосен професионален потенцијал, со што се зајакнуваат капацитетите на организациите и општеството во целина.

Жени и родови прашања

Деца, младинци и студенти

Стари лица

Лица со посебни потреби

Вработување

Образование, наука и истражувања

15

2015

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација