fbpx
x
Мени
Асоцијација за развојни иницијативи - ЗЕНИТ Скопје

Асоцијација за развојни иницијативи - ЗЕНИТ Скопје

Асоцијација за развојни иницијативи - ЗЕНИТ Скопје
Association for development initiatives Zenith - Skopje
2011
Здружение
Александар Николов - извршен директор
ул. Ѓуро Ѓаковиќ 72/2-16, 1000 Скопје
Александар Николов, извршен директор nikolov@zenith.org.mk 076 744 811
+389 76 744 811

Мисијата на Асоцијација за развојни иницијативи – Зенит е проучување, градење и промовирање на практики на развој и добро управување преку: развој и промовирање на демократски практики; унапредување на граѓанското општество; развој на правниот и правосудниот систем; намалување на сиромаштијата, поттикнува¬ње на одржлив развој, и унапредување на општествената одговорност на претпријатијата.
Работиме во партнерство со поединци и организации од Македонија и странство на проучување, градење и промовирање на активности и практики на развој и добро управување кои ќе придонесат кон општествен напредок и благосостојба. За да го постигнеме тоа, Зенит врши истражувања; организира образовни активности и обуки; подготвува и реализира семинари, расправи и дебати; врши издавачка дејност и изведува активности за застапување. Соработуваме со јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор и со поединци во согласност со нашата мисија и цели.

Добро Владеење

Децентрализација

Развој на граѓанското општество

Образование, наука и истражувања

Друго

6

2

2015