fbpx
x
Мени
Центар за развој на општеството Милениум

Центар за развој на општеството Милениум

Центар за развој на општеството Милениум
15051993
Гостивар
Алинадир Карабатак 070583338 Сенад Врајнко 070215342 Ерол Беќири 070582839 фатмир Решити 070513559 Адем Карабатак 070716144 Јасер Елези 070469360 Белкија Решити 070588821 Јордана Петкоска 078251664

Добро Владеење

Децентрализација

Развој на граѓанското општество

Меѓуетнички односи

Култура

23

2015

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација