fbpx
x
Мени
Асоцијација на здруженија на инженери 
Инженерска институција на Македонија

Асоцијација на здруженија на инженери Инженерска институција на Македонија

Асоцијација на здруженија на инженери Инженерска институција на Македонија
ИМИ
Engineering Institution of Macedonia
IMI
1946
4030946262570
4069714
ул. Даме Груев 14а Скопје
Центар
Саша Хаџи Јорданова 0038970279502 sasha.h.j@gmail.com
0038923229040

Деца, младинци и студенти

Образование, наука и истражувања

5000

12

2015

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација