fbpx
x
Мени
Асоциација на Економски Истражувачи Стоук Скопје

Асоциација на Економски Истражувачи Стоук Скопје

Асоциација на Економски Истражувачи Стоук Скопје
АЕИ
Association of Economic Researchers Stoke Skopje
AER
2012
4032012518610
6810802
Бул.Јане Сандански 58-1/1 Скопје – Аеродром, Аеродром
Аеродром
Tијана Анѓелковска 0038978609198 tijana_angjelkovska@yahoo.com

5

2015

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација