fbpx
x
Мени
Друштво на родители за грижа за здраво поколение, Велес

Друштво на родители за грижа за здраво поколение, Велес

Друштво на родители за грижа за здраво поколение, Велес
ДРГЗП
1998
4004998108977
5257140
Ул. “Трајко Панов” бр. 22, 1400 Велес
Велес
Иванка Андова 0038976223552 andovaivanka@gmail.com
0038971331805

Развој на граѓанското општество

Деца, младинци и студенти

Животна средина и природни ресурси

Здравје и здравствена заштита

80

80

2015

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација