fbpx
x
Мени
Здружение на граѓани Хаемус Скопје

Здружение на граѓани Хаемус Скопје

Здружение на граѓани Хаемус Скопје
ХАЕМУС - центар за научни истражувања и промоција на културата
HAEMUS - center for scientific research and promotion of the culture
HAEMUS
2012
организација
Василка Димитровска - основач и претседател
4080012532367
6827829
Бул. Јане Сандански бр.109, Скопје, Република Македонија
Бул. Јане Сандански бр.109, Скопје, Република Македонија
Аеродром
Василка Димитровска 077 524 987 dimitrovska@hasemus.org.mk
077 524 987

ХАЕМУС е центар за научно истражување и промоција на културата чијашто главна мисијата е научно истражување, едукација, популаризација, менаџмент и промоција на културата и културното наследство на Балканскиот Полуостров како заедничка придобивка од минатото. Визијата на ХАЕМУС е собирање и обработка на научни информации за културата и културното наследство на Балканот и нивно бесплатно споделување преку мотото на УНЕСКО за слободни образовни ресурси.

Децентрализација

Друго

Култура

Друго

Друго

10

10

2015

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација