fbpx
x
Мени
Здружение ХЕЛТГРУПЕР САМИТ - истражување од областа на здравствените и социјални политики Скопје

Здружение ХЕЛТГРУПЕР САМИТ - истражување од областа на здравствените и социјални политики Скопје

Здружение ХЕЛТГРУПЕР САМИТ - истражување од областа на здравствените и социјални политики Скопје
ХГС
Healthgrouper
HGS
2013
Здружение
4080013536528
6866042
ул. 50 дивизија бр.26-3/3
50 дивизија бр 26-3/3
Центар
Владимир ЛАЗАРЕВИК –vlazarevik@healthgrouper.com Јана МЕЛОСКА ПЕТРОВА - jmel@healthgrouper.com; Сања СПАСОВА - spas@healthgrouper.com; Блашко КАСАПИНОВ - bkas@healthgrouper.com
3111999; 3114400

Добро Владеење

Миграции

Образование, наука и истражувања

Здравје и здравствена заштита

25

10

2015

Објавено пред 6 годинаи Вацкинација и контроверзии
Објавено пред 6 годинаи Вацкинација и контроверзии
Објавено пред 6 годинаи Вацкинација и контроверзии