fbpx
x
Мени
Асоцицијација за неформална едукација на Роми „Ромска Солза“ - Прилеп.

Асоцицијација за неформална едукација на Роми „Ромска Солза“ - Прилеп.

Асоцицијација за неформална едукација на Роми „Ромска Солза“ - Прилеп.
AНЕР „Ромска Солза“- Прилеп
Associationforinformal education ofRoma "Roma Tear" -Prilep
ANER “Roma Tear” - Prilep
2006
4021006151185
6140580
Круме Волнароски бр. 115, Прилеп
Прилеп
Тефик Џемаилоски 0038975683541 tefikdzemailoski@yahoo.com
0038948613102
0038948613102

Добро Владеење

Децентрализација

Меѓуетнички односи

Вработување

Животна средина и природни ресурси

Образование, наука и истражувања

Друго

15

2015

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација