fbpx
x
Мени
Двапати Е-Енергетска ефикасност (2xe)

Двапати Е-Енергетска ефикасност (2xe)

Двапати Е-Енергетска ефикасност (2xe)
Двапати Е Скопје
TWO TIMES E - Energy Efficiency
2012
4032012517819
6791220
Ул.Бихачка бр.3-Локал 7 по. Скопје
Аеродром
Елена Сталеска 0038972206258 staleskaelena@gmail.com
0038926161800

Животна средина и природни ресурси

11

2015

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација