fbpx
x
Мени
Фондација за негување на македонското културно наследство МАКЕДОНИКА - Скопје

Фондација за негување на македонското културно наследство МАКЕДОНИКА - Скопје

Фондација за негување на македонското културно наследство МАКЕДОНИКА - Скопје
Foundation MAKEDONIKA
2013
Фондација
Камелија Спасова, Управител
4057013522347
6884059
ул. Дебарца бр.28
ул. Дебарца 28, Скопје
Центар
Владимир Ичокаев, 0038970225966, vladimir.icokaev@makedonika.mk
0038926152000

Фондацијата Македоника претставува дигитална библиотека која е од највисоко и непроценливо значење за македонците и македонската држава. Нејзината визија е создавање квалитетно и просперитетно општество преку градење културни и образовни млади личности со високо изразени критериуми за вредност, општествена одговорност и желба за квалитетен граѓански соживот. Мисијата и целите на фондацијата се да го негува и зачува македонското литературно наследство

Возрасни

Демократија

Деца, млади и студенти

Информации, комуникации и медиуми

Култура

Лица со посебни потреби

Меѓуетнички односи

Образование, наука и истражување

Толеранција

Човекови права

Информирање (на пр. градење свест)

Деца

Етнички заедници

Лица со посебни потреби

Млади и студенти

Образовни институции

Рурално население

Сиромашни лица

20

2015