fbpx
x
Мени
АСОЦИЈАЦИЈА ЗА АФИРМАЦИЈА НА ЖЕНАТА

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА АФИРМАЦИЈА НА ЖЕНАТА

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА АФИРМАЦИЈА НА ЖЕНАТА
ААЖ
ASOCIATION WOMEN AFFIRMATION
AWA
2011
/////
4082012508604
6763847
STOJNA STEFKOVA171, ЧАИР,СКОПЈЕ
Чаир
sumeja.murtezi@gmail.com 070357476 СУМЕЈА МУРТЕЗИ,ЧЛЕН НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО
23122138

Развој на граѓанското општество

Жени и родови прашања

Толеранција

Образование, наука и истражувања

Здравје и здравствена заштита

Друго

35

2015

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација