fbpx
x
Мени
А.Б.А.Т. БАЛКАНИЈА - СкопјеБалканска Асоцијација за  Алтернативен  Туризам

А.Б.А.Т. БАЛКАНИЈА - СкопјеБалканска Асоцијација за Алтернативен Туризам

А.Б.А.Т. БАЛКАНИЈА - СкопјеБалканска Асоцијација за Алтернативен Туризам
БАЛКАНИЈА
Balkania – Balkan Association for Alternative Tourism
Balkania
2009
Владо Србиновски - Претседател
4080009502872
6478913
Ул. Ленинова Бр. 24 1000 – Скопје
Центар
Владо Србиновски 0038978337171 v.srbinovski@yahoo.com
0038978337171; 0038971309497

- Балканска Асоцијација за Алтеративен Туризам е организација која за основна цел има работа на проекти за интеграција и промоција на целиот Балкан како заедничка туристичка дестинација Покрај тоа целта на Балканиа е да го врати  позитивниот имиџ на Балканот во очите на јавноста и да го промовира исклучителното природно, историско, културно и антрополошко наследство Името на здружението, Балканија, звучи како име на нова имагинарна земја. Всушност, една од целите на проектот е да се создаде виртуелен географски простор што ги опфаќа териториите и регионите кои денес се идентификуваат со терминот Балкан . Асоцијацијата ја насочува својата енергија на сите форми на туризам кои се алтернативни на масовниот туризам, а како макро-сектори за развој се идентификуваат следниве: Природен туризам, Рурален туризам, и Културен туризам

Вработување

Децентрализација

Друго

Животна средина и природни ресурси

Култура

430

30

2015

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација