fbpx
x
Мени
Центар за неформално образование Триаголник

Центар за неформално образование Триаголник

Центар за неформално образование Триаголник
2007
ул. Владимир Назор бр.4/6, 1000 Скопје
Центар
dina.trajkova@triagolnik.org.mk
0038923290389

Добро Владеење

Развој на граѓанското општество

Жени и родови прашања

Меѓуетнички односи

Толеранција

Деца, младинци и студенти

Вработување

Образование, наука и истражувања

40

2015

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација