fbpx
x
Мени
Здружение Центар за интеркултурен дијалог

Здружение Центар за интеркултурен дијалог

Здружение Центар за интеркултурен дијалог
ЦИД
Center for Intercultural Dialogue
CID
2006
Здружение
4017006158751
6113559
ул. Ѓуро Ѓаковиќ 4, 1300 Куманово, Р. Македонија
Ул. Вера Которка 39, 1300 Куманово, Р. Македонија
Куманово
Милош Ристовски Генерален Секретар 0038971260566 milos@cid.mk; milosris@gmail.com
031 421 330
031 421 330

Добро Владеење

Развој на граѓанското општество

Меѓуетнички односи

Толеранција

Деца, младинци и студенти

Вработување

Образование, наука и истражувања

70

35

2015

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација