fbpx
x
Мени
Центар за помош на лица со ментален хендкеп ПОРАКА НЕГОТИНО - Неготино

Центар за помош на лица со ментален хендкеп ПОРАКА НЕГОТИНО - Неготино

Центар за помош на лица со ментален хендкеп ПОРАКА НЕГОТИНО - Неготино
1999
ул. Киро Крстев бр.15, 1440 Неготино
Неготино
gorda_traj@yahoo.com 075457342 valentinataneva@yahoo.co.uk 075 457 344 vericatasheva@yahoo.com 075 457 343 goce_nikolov@yahoo.com 076467623
0038943370720; 0038975457342
0038943370720

Добро Владеење

Развој на граѓанското општество

Култура

Лица со посебни потреби

Вработување

Животна средина и природни ресурси

Здравје и здравствена заштита

20

3

2015

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација