fbpx
x
Мени
Здружение Центар за развој на заедницата Кичево

Здружение Центар за развој на заедницата Кичево

Здружение Центар за развој на заедницата Кичево
ЦРЗ Кичево
Community Development Center Kicevo
CDC Kicevo
2006
Здружение
Исмет Балажи, Извршен директор, Елизабета Ристеска, заменик извршен директор
4012006121279
6178740
11 Септември бб, зграда Сушица
11 Сптември бб, зграда Сушица 6250 Кичево
Кичево
Исмет Балажи извршен директор 0038970586142 temsi20@yahoo.com
045224059
045224059

МИСИЈА
Поттикнување на граѓаните за активно учество во развојот на локалната заедница и создавање на клима за ефективна меѓуетничка соработка
ЦЕЛИ:
- Јакнење на капацитетите за создавање на партнерства помеѓу невладините организации, бизнис сектор, локална самоуправа
- Развој на демократијата и активирање на граѓаните во процесот на локалното владеење
- Интеграција на етничките заедници за локален развој

Децентрализација

Меѓуетнички односи

Толеранција

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

16

1

2015