fbpx
x
Мени
Центар за информативна и логистичка поддршка на граѓаните НОВ КОНТАКТ - Скопје

Центар за информативна и логистичка поддршка на граѓаните НОВ КОНТАКТ - Скопје

Центар за информативна и логистичка поддршка на граѓаните НОВ КОНТАКТ - Скопје
2007
Карпош
070 243 867 // 075 447 777

Добро Владеење

Развој на граѓанското општество

Миграции

Култура

Стари лица

Лица со посебни потреби

Образование, наука и истражувања

50

5

2015