fbpx
x
Мени
Здружение за заштита на животни АНИМА МУНДИ, Скопје

Здружение за заштита на животни АНИМА МУНДИ, Скопје

Здружение за заштита на животни АНИМА МУНДИ, Скопје
АМ
Animal protection association ANIMA MUNDI, Skopje
АМ
2009
Здружение
Наталија Миленкова
4043009502675
6534759
ул. Ордан Пиперката бр. 33, 1000 Скопје
ул. Ордан Пиперката бр. 33, 1000 Скопје
Гази Баба
077487255; 077487253 contact@anima-mundi.org.mk
077487255; 077487253

Здружение за заштита на животни

Друго

Животна средина и природни ресурси

Толеранција

Градење инфраструктура

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Раководење

Финансиска поддршка (на пр. донации, грантови)

Друго

Општа јавност (сите граѓани)

1700

38

2015

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација