fbpx
x
Мени
„Здружение за развивање и дигитализација на образованието и културното наследство ПРИЈАТЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО” - Скопје

„Здружение за развивање и дигитализација на образованието и културното наследство ПРИЈАТЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО” - Скопје

„Здружение за развивање и дигитализација на образованието и културното наследство ПРИЈАТЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО” - Скопје
ПРИЈАТЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Association for Development and Digitalization of Education and Cultural heritage -FRIENDS OF EDUCATION
FRIENDS OF EDUCATION
2014
4080014544508
6954499
ул. Васил Главинов бр. 14/1-17
Центар
Дарко Талески член 0038977877638 taleski000@yahoo.com

Меѓуетнички односи

Толеранција

Култура

Деца, младинци и студенти

Животна средина и природни ресурси

Образование, наука и истражувања

18

18

2015

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација