fbpx
x
Мени
Центар за подобрување на квалитетот на живот на лицата со интелектуална попреченост и нивните фамилии ПОРАКА НОВА

Центар за подобрување на квалитетот на живот на лицата со интелектуална попреченост и нивните фамилии ПОРАКА НОВА

Центар за подобрување на квалитетот на живот на лицата со интелектуална попреченост и нивните фамилии ПОРАКА НОВА
ПОРАКА НОВА
Centre for improvement of the quality of life of the persons with intellectual disability and their families PORAKA NOVA
PORAKA NOVA
1984
4026984110859
4100492
ул. Владо Малески бб, 6330 Струга
Струга
Анита Гаговска-Шутиноска 0038978836124 ani_gago@yahoo.com
0038946786045
0038946786045

Добро Владеење

Жени и родови прашања

Меѓуетнички односи

Толеранција

Култура

Деца, младинци и студенти

Стари лица

Лица со посебни потреби

Вработување

Образование, наука и истражувања

Здравје и здравствена заштита

Друго

2500

19

2015

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација