fbpx
x
Мени
Асоцијација за граѓанска толеранција и соработка Прилеп

Асоцијација за граѓанска толеранција и соработка Прилеп

Асоцијација за граѓанска толеранција и соработка Прилеп
АГТИС
Association for citizen’s tolerance and cooperation
ACTAC
1999
Александар Цветкоски - Претседател
4021999124587
5321611
Пиринска 62, Прилеп
Прилеп
Александар Цветкоски, претседател 075 288 636, agtis@t.mk
048 432 432
048 432 432

Добро Владеење

Децентрализација

Развој на граѓанското општество

Жени и родови прашања

Меѓуетнички односи

Толеранција

Култура

Деца, младинци и студенти

Лица со посебни потреби

Животна средина и природни ресурси

Образование, наука и истражувања

Информации, комуникација и медиуми

2015

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација