fbpx
x
Мени
Здружение МЛАДИНСКИ СОЈУЗ – Крушево

Здружение МЛАДИНСКИ СОЈУЗ – Крушево

Здружение МЛАДИНСКИ СОЈУЗ – Крушево
МС
Youth Alliance
YAK
1999
Здружение
4016999102989
5639662
ул. Питу Гули бб. 7550 Крушево (во објектот на х. Монтана)
ул. Мише Ефтим бр.1а Крушево
Крушево
Маркоска Билјана biljana@youthalliance.org.mk +389 78 305 251 Стојчески Методија youthalliance@youthalliance.org.mk + 389 78 305 252
389 48 476 766; 389 78 30 52 52
389 476 400

Добро Владеење

Развој на граѓанското општество

Меѓуетнички односи

Миграции

Толеранција

Култура

Деца, младинци и студенти

Вработување

Образование, наука и истражувања

Друго

76

14

2015

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација