fbpx
x
Мени
Здружение за советување, лекување, рехабилитација,реинтеграција и  ресоцијализација на лица зависни од писхоактивни супстанци ИЗБОР - Струмица

Здружение за советување, лекување, рехабилитација,реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни од писхоактивни супстанци ИЗБОР - Струмица

Здружение за советување, лекување, рехабилитација,реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни од писхоактивни супстанци ИЗБОР - Струмица
Здружение ИЗБОР Струмица
Association for counselling, treatment, rehabilitation, re-socialization and reintegration of persons with problems due to drug abuse
Association IZBOR Strumica
1997
Здружение
Сократ Манчев- претседател на здружение Избор
4027997121724
5196248
ТЗ Покров С. Баница
Херој Карпош, бр.16 Струмица
Струмица
Сократ Манчев 075 495 470, Билјана Мицева-076 453 808, Звонко Манзаклиев- 076 453 812, Борис Гудев 075 495 473
075 495 470; 076 453 812

Тераписка заедница “Покров” е првата долгорочна рехабилитациона програма за одвикнување од дрога, алкохол и хазард во Македонија, отворена во 2009 г. структурирана по принципот на светските тераписки заедници.

Ние ја третираме зависностна како пореметување на целата личност, и затоа програмата е ориентирана кон промена на негативниот идентитет и стил на живеење на индивидуата, за којашто социjалната структура во тераписката заедница е неопходна и исклучително полезна.

Она по кое ние се разликуваме е развивањето на социјално претприемништво кое треба да поттикне позитивни општествени промени и социјална инклузија на сите клиенти кои целосно ќе ја завршат програмата.

Нашиот тим е посветен да промовира промена, градејќи здрави животни стилови, и обезбедувајќи грижа за клиентите на највисоко ниво, со помош на најновите докажани ефективни методи и техники.

Возрасни

Вработување

Друго

Здравје и здравствена заштита

Информирање (на пр. градење свест)

Социјално-хуманитарна поддршка

Друго

Корисници на дрога

Невработени

Други маргинализирани групи

Друго

49

5

2015

Објавено пред 2 годинаи Покров – тераписка заедница
Објавено пред 2 годинаи Покров – тераписка заедница
Објавено пред 2 годинаи Покров – тераписка заедница