fbpx
x
Мени
Црвен крст на Р.Македонија-Црвен крст на град Скопје

Црвен крст на Р.Македонија-Црвен крст на град Скопје

Црвен крст на Р.Македонија-Црвен крст на град Скопје
ЦКГС
City Red Cross of Skopje
Здружение
4030984254785
4064224
ул. 11 Октомври бр.42а, 1000 Скопје
Улица.11 Октомври 42а-Центар, 1000 Скопје
Центар
02 3139 578
02 3227 819
Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација