fbpx
x
Мени
Коалиција сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници МАРГИНИ Скопје

Коалиција сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници МАРГИНИ Скопје

Коалиција сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници МАРГИНИ Скопје
Маргини Скопје
Coalition Sexual and Health Rights of Marginalized Communities MARGINS Skopje
Margins Skopje
2008
Сојуз
Ирена Цветковиќ - Извршна директорка
4080011519820
6682383
Ул. Народен Фронт 27-36, 1000 Скопје
Ул. Франклин Рузвелт бр. 8-1/7, 1000 Скопје
Центар
Скопски регион
Драгана Дрндаревска 00389 78 200 675 dragana.coalition@gmail.com
00389 23214269

Коалицијата Маргини е формална мрежа од шест граѓански организации кои работат на различни и комплемнтарни прашања кои ги засегаат правата на маргинализираните заедници со фокус на развој и унапредување на човековите права, заштитата од дискриминација, се

Владеење на правото

Здравје и здравствена заштита

Култура

Лезбеjска, геј, бисексуална, трансродова и интерсексуална заедница (ЛГБТИ)

Образование, наука и истражување

Родови прашања

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Жени

ЛГБТИ

Корисници на дрога

Медиуми

Образовни институции

Други маргинализирани групи

8

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација