fbpx
x
Мени
Македонска Асоцијација на Дадилки

Македонска Асоцијација на Дадилки

Македонска Асоцијација на Дадилки
МАД
Macedonian Nanny Association
2015
Здржение на граѓани
Сања Аризанов, законски застапник, претседател
4080015554582
7073550
Аминта Трети 58/1-15
Центар
Скопски
Сања Аризанов Претседател на Асоцијација +389 72 697 481 info@babysittingmk.com
+389 72 697 481

Асоцијацијата дејствува на национално ниво во областа згрижување и нега на деца со основна цел креирање и промовирање на висококвалитетно згрижување на деца во домашни услови.
Основната цел на Асоцијацијата е да постане одговорна организација за сите сегменти на работењето на дадилки кои што работат во домот на семејство, дадилки кои што ги згрижуваат децата во сопствени простории и Агенции кои ги даваат услуги од оваа област.
Асоцијацијата поддржува и е одговорна за одредени сегменти на работењето на негувателки, воспитувачи и стручни соработници.

Возрасни

Вработување

Деца, млади и студенти

Лица со посебни потреби

Образование, наука и истражување

Развој на граѓанско општество

Родови прашања

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Раководење

Социјално-хуманитарна поддршка

Финансиска поддршка (на пр. донации, грантови)

Друго

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Деца

Државни и јавни институции и/или службеници

Жени

Лица со посебни потреби

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација