fbpx
x
Мени
Здружение на граѓани за помош на бездомници, социјално загрозени семејства и поединци ЉУБЕЗНОСТ - СКОПЈЕ

Здружение на граѓани за помош на бездомници, социјално загрозени семејства и поединци ЉУБЕЗНОСТ - СКОПЈЕ

Здружение на граѓани за помош на бездомници, социјално загрозени семејства и поединци ЉУБЕЗНОСТ - СКОПЈЕ
ЗГ ЉУБЕЗНОСТ - СКОПЈЕ
Civil association for asisstance of homelless and socially disadventaged families and individuals KINDNESS
2015
Здружение
Тони Станковски, Претседател
4057015527818
7010508
Бул. Кочо Рацин 30-1/3 Центар, 1000 Скопје
Центар
Скопски
Тони Станковски, претседател, 078263792 stankovski.toni@yahoo.com
078263792

Помош и подршка на бездомници и социјално загрозени лица.

Развој на граѓанско општество

Социјално-хуманитарна поддршка

Општа јавност (сите граѓани)

Банки и претпријатија (деловен сектор)

Граѓански организации

Деца

Државни и јавни институции и/или службеници

Експерти од одредена област

Жени

Медиуми

Млади и студенти

Невработени

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

Рурално население

Сиромашни лица

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација