fbpx
x
Мени
Институт за комуникациски студии

Институт за комуникациски студии

Институт за комуникациски студии
ИКС
Institute of communication studies
2012
Институт
Жанета Трајкоска
4057013520182
6381391
„Јуриј Гагарин“, 17/-1-1, Скопје
Карпош
Скопски
Бојан Георгиевски bojang@vs.edu.mk
389 (2) 30 90 004

Институтот за комуникациски студии (ИКС) е основан од Високата школа за новинарство и за односи со јавноста во 2013 година. Институтот е водечка научно-истражувачка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. ИКС во Македонија има двоен фокус: со академските и применетите истражувања да ја унапредува науката и да им биде поддршка на практичарите; и преку постдипломските студии да изгради мрежа на млади истражувачи кои ќе ги зајакнуваат столбовите на овие научни дисциплини.

Информации, комуникации и медиуми

Образование, наука и истражување

Развој на граѓанско општество

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Државни и јавни институции и/или службеници

Експерти од одредена област

Медиуми

Млади и студенти

Образовни институции