x
Мени
Здружение на граѓани Гласно Штип

Здружение на граѓани Гласно Штип

Здружение на граѓани Гласно Штип
ЗгГласно
Civic organization Laud Shtip
2017
Здружение на граѓани
Горан Трајков Председател
4029017519142
7186371
Стојан Милевски 12 /Борис Кидрич бб Штип
Штип
Источен
Горан Трајков Председател на здружението 078250899 glasno2017@hotmeil.com , gorantrajkov2010@live.com
078250899

Здружение на граѓани Гласно од Штип од Штип е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на граѓаните заради остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувања за унапредување на граѓанското општество и локалните заедници, како и поради вршење на дејности и активности за поттикнување на моралните вредности, зајакнување на меѓуетничките односи и економкси развој во и на територијата на Македонија и пошироко, а во согласност со Уставот и Законот.
Взија
,Граѓаните се здружени во Здружението поради остварување на поширок заеднички интерес.
Мисијата на здружението е: Да биде лидер во промовирање и охрабрување на граѓаните работници во текстилната и кожарската и останатите од тивко мнозинство да преминат во Гласно се со цел надминаување на децениските проблеми .

Владеење на правото

Возрасни

Демократија

Добро владеење

Друго

Здравје и здравствена заштита

Информации, комуникации и медиуми

Култура

Развој на граѓанско општество

Транспарентност

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Други маргинализирани групи

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација