fbpx
x
Мени
Здружение за животна средина Еко Планета Скопје

Здружение за животна средина Еко Планета Скопје

Здружение за животна средина Еко Планета Скопје
Еко Планета
Environmental association Eco Planet Skopje
Eco Planet
2016
Здружение на граѓани
Миле Хаас, Претседател
4057016532092
7111606
Бул. Партизански одреди 102/1-31, Скопје
Бул. Партизански одреди 102/1-31, Скопје
Карпош
Скопски
Миле Хаас, претседател на здружението, 078/335-963
078/335-963

Заштита и унапредување на животната средина (едукација на населението, со посебен осврт на учениците од основните училишта).

Животна средина и природни ресурси

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Истражување

Социјално-хуманитарна поддршка

Општа јавност (сите граѓани)

Деца

Млади и студенти

10

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација