fbpx
x
Мени
ДРЕН - Здружение на студентите на Шумарски факултет во Скопје

ДРЕН - Здружение на студентите на Шумарски факултет во Скопје

ДРЕН - Здружение на студентите на Шумарски факултет во Скопје
ДРЕН
DREN - Forestry Students' Association at the Faculty of Forestry in Skopje
1999
невладина студентска организација
Ѓорѓи Вивков,
528937
0207993450050
ул. 16 Македонска бригада бр.1, 1000 Скопје
Гази Баба
Скопски
Ѓорѓи Вивков, Претседател ДРЕН - Здружение на студенти на Шумарски факултет Скопје (+389)078996846 Е-пошта: gorgivivkov@hotmail.com
(02) 3135 033, л.143

ДРЕН е неполитичка, невладина, непрофитна и независна студентска организација

Основни дејности на ДРЕН се:
– Поттикнување на активности кај студентите од шумарство, пејзажно дизајнирање и екоинженеринг и екоменаџмент.
– Обезбедување и дистрибуција на информации до студентите од областите на шумарство, пејзажно дизајнирање и екоинженеринг и екоменаџмент,
– Претставување на нивните професионални интереси на меѓународен план, како и размена на студенти преку меѓународна соработка со сродни факултети и стручни невладини организации.
Во ДРЕН може да членуваат студенти и од други факултети и универзитети, без разлика на нивната родова или етничка припадност.
Членовите на ДРЕН се успешни студенти, со висок просек на студии, постдипломци (на Шумарскиот факултет во Скопје и надвор од земјава). Голем дел од поранешните членови сега се вработени во престижни институции и организации (Шумарски факултет во Скопје, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, ЈП Македонски шуми, ЈП Паркови и зеленило, национални паркови, FAO, SNV и др.).
ДРЕН е членка на Меѓународната организација на студенти од шумарството (IFSA).

Од своето основање до денес, Здружението има остварено повеќе проекти, размени на студенти и активно учество на меѓународни натпревари, организација на планинарски научно-едукативни тури, учество и организација на еколошки акции и пошумувања, научно-едукативни презентации од област на животната средина, учество на годишни средби на еколошки здруженија на граѓани, соработка со министерства, национални паркови и јавни претпријатија, како и реализација на национални и меѓународни проекти.

Деца, млади и студенти

Животна средина и природни ресурси

Образование, наука и истражување

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Истражување

Млади и студенти

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација