fbpx
x
Мени
Извиднички одред Димитар Влахов

Извиднички одред Димитар Влахов

Извиднички одред Димитар Влахов
И.О.Д.В.
Scout association Dimitar Vlahov
1953
Здружение
Анѓелче Гушев, Старешина,
4004996107353
4106903
Трајко Панов бр.22
Велес
Вардарски
Анѓелче Гушев, Старешина, 070265250,
++ 389 43 529 – 222

МИСИЈАТА на Извидничкиот одред “Димитар Влахов” од Велес е да придонесе во образованието на младите луѓе низ систем на вредности засновани врз Извидничкиот Завет и Закони, да помогне во изградба на подобар свет, каде што луѓето се самоисполнети како индивидуи и имаат конструктивна улога во општеството.
ВИЗИЈА на извидничкото движење во Македонија е да стане современо, атрактивно и самоодржливо и да обединува млади луѓе преку неговите привлечни и динамични работни активности.
ЦЕЛ на извиднички одред “Димитар Влахов“ е да придонесува во развојот на младите луѓе во достигнувањето на нивните потполни физички, интелектуални општествени и духовни можности како поединци, како одговорни граѓани и како членови на нивните локални и национални заедници, како и меѓународната заедница.

Деца, млади и студенти

Друго

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Граѓански организации

Деца

Млади и студенти

Објавено пред 6 годинаи Учество на “ИОП Лола 2017“
Објавено пред 6 годинаи Учество на “ИОП Лола 2017“
Објавено пред 6 годинаи Учество на “ИОП Лола 2017“