fbpx
x
Мени
Новинари за човекови права

Новинари за човекови права

Новинари за човекови права
НЧП
Journalists for Human Rights
1999
ГО
Филип Спировски, претседател
4030999424172
5321123
Страшо Пинџур, 7, офис 2
Аеродром
Скопски
Филип Спировски претседател spirovski@detstvo.org.mk 070233917
+38922461308

е невладина, непрофитна и независна организација која работи на унапредување и заштита на човековите правата, подобрување на квалитетот на животот, демократија во животната средина и намалување на сиромаштијата.

Демократија

Деца, млади и студенти

Добро владеење

Животна средина и природни ресурси

Заштита на потрошувачите

Здравје и здравствена заштита

Информации, комуникации и медиуми

Миграција

Образование, наука и истражување

Родови прашања

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Раководење

Општа јавност (сите граѓани)

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација