fbpx
x
Мени
Институт за сигурносни студии и развој

Институт за сигурносни студии и развој

Институт за сигурносни студии и развој
ИССР
Institute for Security Studies and Development
ISSD
2015
Здружение за демократија
Селим Ибраими, Основач
4079015501499
7025173
Маршал Тито, 210
Теарце
Полошки
Селим Ибраими , тел. 071921898 cssd2020@gmail.com
-

Нашиот центар гледа на безбедност, интеграција и развој, како клучни компоненти на стабилна демократија и граѓанско општество. Преку нашите програми, проекти, предлози, работилници, извештаи и анализи, CSSD забележува трендови за безбедност и трансформации со карактеристики кои се важни императиви за регионот. Ние сме организација за студии и развој со непартиски и не идеолошка ориентација. Нашите експерти предвидуваат меѓународните односи со единствена методологија. Преку факти, центар за безбедносни студии и развој CSSD, објавува најсигурни научни информации за развојот на настаните во регионот.

Демократија

Животна средина и природни ресурси

Информации, комуникации и медиуми

Меѓуетнички односи

Миграција

Образование, наука и истражување

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Истражување

Друго

Бегалци

Државни и јавни институции и/или службеници

Медиуми

Општини/единици на локална самоуправа

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација