fbpx
x
Мени
ГРАЃАНСКА АЛИЈАНСА ЗА РАЗВОЈ

ГРАЃАНСКА АЛИЈАНСА ЗА РАЗВОЈ

ГРАЃАНСКА АЛИЈАНСА ЗА РАЗВОЈ
ГАР
CIVIL ALLIANCE FOR DEVELOPMENT
2015
Невладина организација
Бујар Синани
4028016528141
7100752
Браќа Миладинови 404/3-9
Тетово
Полошки
Дрилон Салиу- Координатор +38976303400 drilonsaliu.ds@gmail.com
+38976303400 +38944356165

Граѓанската Алијанса за Развој е организација што произлезе од разните предизвици на младите во Полошкиот регион.

Нашата визија е да се создадат можности за младите да се чувствуваат вклучени и инвестирани во нивната заедница. Во ова смисла, нашата организација ќе се залага на зголемување на свеста за вредностите на правдата и на демократско општество која е отворена и ги прифаќа сите.
Нашиот фокус е на градење вештини кај младите за вработување, но и преку нивен ангажман до градење на општа свест,подобро владеење, владеење на правото, толеранција и транспарентност, исто така,промоција и заштита на човековите права преку континуирана едукација на младите, подобрување на условите за работа и сите други слободи и права гарантирани со Уставот на Република Македонија.

Граѓанската Алијанса за Развој има седиште во СЕЕУ- Кампус, Тетово (ТеchPark), преку нашите собири, дебати, акции, информативни сесии и со акцесот на Центарот за Кариера до сите студенти во СЕЕУ, но и со нашата соработка со Тетовскиот Универзитет и други локални портали и национални медиуми имаме пристап до илјадници млади и сите други граѓани во Република Македонија, и преку нашите регионални европски партнери, со обуки на нашите млади членови во меѓународни обуки, конференции нашата организација, иако нова, се брендира како една од највлијателните кај младите во Полошкиот регион.

Вработување

Демократија

Деца, млади и студенти

Животна средина и природни ресурси

Култура

Меѓуетнички односи

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Невработени

Претприемачи

Општини/единици на локална самоуправа

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација