fbpx
x
Мени
Социјален сервис за инклузија на лица со оштететн вид

Социјален сервис за инклузија на лица со оштететн вид

Социјален сервис за инклузија на лица со оштететн вид
Црвен крст на град Скопје
City Red Cross of Skopje
Здружение
Тунева Пауновска Тунева Пауновска - секретар
4030984254785
4064224
ул. 11 Октомври 42-а, 1000 Скопје
ул. 11 Октомври 42-а, 1000 Скопје
Центар
Скопски регион
072 304 004

Проблеми и предизвици во РМ со кои се соочуваат лицата со оштетен вид

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација