fbpx
x
Мени
+К=Д“ (Куманово+Крушево=Дигитално) - Побарување на социјалната инклузија со дигирална трансформација на регионално ниво преку градење на капацитети на човечки ресурси во мултикултурна средина

+К=Д“ (Куманово+Крушево=Дигитално) - Побарување на социјалната инклузија со дигирална трансформација на регионално ниво преку градење на капацитети на човечки ресурси во мултикултурна средина

+К=Д“ (Куманово+Крушево=Дигитално) - Побарување на социјалната инклузија со дигирална трансформација на регионално ниво преку градење на капацитети на човечки ресурси во мултикултурна средина
ЦОР ЕЛИПСА-Куманово
Centre for Sustainable Development ELIPSA Kumanovo
CSD ELIPSA-Kumanov
Здружение
Георгиев Георгиев - претседател
4017013521683
6840744
ул. Илинденска бб, 1300 Куманово
ул. Илинденска 69а, 1300 Куманово
Куманово
Североисточен регион
075 651 790

Меѓуетнички прашања

Вработување

Возрасни

Млади

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација