fbpx
x
Мени
Здружение на граѓани ФЛОРОЗОН - Центар за еколошка демократија Скопје

Здружение на граѓани ФЛОРОЗОН - Центар за еколошка демократија Скопје

Здружение на граѓани ФЛОРОЗОН - Центар за еколошка демократија Скопје
ЦЕД Флорозон
Association of citizens FLOROZON - Center for environmental democracy Skopje
2005
здружение на граѓани
Кирил Ристовски, претседател
4030005560595
6023169
Никола Парапунов бр. 41, локал 102
Карпош
Скопски
Кирил Ристовски, претседател, +38978430251, kiril.florozon@gmail.com
+38978430251

ЦЕД Флорозон е здружение на граѓани формирано во 2005 година, за постигнување на следниве цели и задачи:
- Заштита на интересите на граѓаните поврзани со прашања поврзани со животната средина
- Зајакнување на еколошката демократија
- Зајакнување на владеењето на правото во делот на животната средина
- Промоција на одржлив развој во екологијата
- Заштита на правата на граѓаните за пристап до информации
- Поттикнување на партиципативното управување со животната средина
- Зајакнување на принципите за пристап до правда во животната средина

Антикорупција

Владеење на правото

Демократија

Добро владеење

Животна средина и природни ресурси

Развој на граѓанско општество

Транспарентност

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Државни и јавни институции и/или службеници

Експерти од одредена област

Медиуми

Општини/единици на локална самоуправа

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација