fbpx
x
Мени
Балкански институт за регонална соработка

Балкански институт за регонална соработка

Балкански институт за регонална соработка
БИРС
Balkan institute for regional cooperation
2012
здружение
Бардуљ Заими, извршен директор
4079013501114
6839479
Ул, Машал Тито бр.03, Теарце
Теарце
Полошки
Бардул Заими, извршен директор, 076 497 855 bardhyl.zaimi2013@gmail.com
076497855

Промовирање, подржување и поттикнување на новинарството преку усовршување на новинарите
Обука, усовшување и потикнување на новинарство на локално ново преку локални медиуми
Создавање на сила мрежа на за соработка меѓу новинарите внатре во Македонија, а потоа да се потикнуваат ипреку-граничните соработки преку сториии проекти
Организирање на тренинзи и усобршување на новинари и уредници

Антикорупција

Владеење на правото

Демократија

Добро владеење

Животна средина и природни ресурси

Информации, комуникации и медиуми

Култура

Меѓуетнички односи

Миграција

Отчетност

Родови прашања

Толеранција

Транспарентност

Човекови права

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Државни и јавни институции и/или службеници

Експерти од одредена област

Етнички заедници

Жени

Медиуми

Други маргинализирани групи

Објавено пред 6 годинаи Дебата за депониите
Објавено пред 6 годинаи Дебата за депониите
Објавено пред 6 годинаи Дебата за депониите