fbpx
x
Мени
ХРАНА ЗА СИТЕ - БАНКА ЗА ХРАНА МАКЕДОНИЈА

ХРАНА ЗА СИТЕ - БАНКА ЗА ХРАНА МАКЕДОНИЈА

ХРАНА ЗА СИТЕ - БАНКА ЗА ХРАНА МАКЕДОНИЈА
БХМК
FOOD FOR ALL - FOOD BANK MACEDONIA
2011
Непрофитна - непартиска - граѓанска организација
Душко Христов, Претседател
4032011512260
6673686
3та Македонска Бригада 48А, 1000 Скопје
Аеродром
Скопски
Душко Христов, Претседател
+38970343636

Визија - Општество БЕЗ ГЛАД и НУЛА загуби во храна.
Мисијата на Банката за храна МК се состои во собирање на вишоци храна од сите оператори со храна (производители, дистрибутери и трговци), нивно складирање, евиденција и дистрибуција до сиромашните и социјално загрозени категории наши сограѓани, во заедништво со сите организации, социјалните установи и институции кои исто така помагаат и се вклучени во борбата против сиромаштијата и гладот.

Вработување

Лица со посебни потреби

Отчетност

Развој на граѓанско општество

Транспарентност

Човекови права

Градење инфраструктура

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Раководење

Социјално-хуманитарна поддршка

Финансиска поддршка (на пр. донации, грантови)

Граѓански организации

Деца

Жени

ЛГБТИ

Лица со посебни потреби

Млади и студенти

Невработени

Претприемачи

Општини/единици на локална самоуправа

Рурално население

Сиромашни лица

Стари лица

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација