fbpx
x
Мени
Клуб на политичка дебата - преку дебата и дијалог до поголема транспарентност и отчетност

Клуб на политичка дебата - преку дебата и дијалог до поголема транспарентност и отчетност

Клуб на политичка дебата - преку дебата и дијалог до поголема транспарентност и отчетност
Балкански институт за регионална соработка (БИРС)
Balkan institute for regional cooperation BIRC
BIRC
Здружение
Заими Заими - извршен директор
4079013501114
6839479
ул. Маршал Тито бр.73/13, Тетово
ул. Маршал Тито бр.73/13, Тетово
Тетово
Полошки регион
076 497 855

Граѓанско учество

институционален и социјален дијалог

отчетност

развој на демократијата

владеење на правото.

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација